Boek: Peak Performance

peak performancePeak Performance is niet het eerste boek waarin de link wordt gelegd tussen topprestaties in sport en in werk. Toch is de invalshoek die auteurs Brad Stulberg en Steve Magness kiezen anders. Zij vertalen de cognitieve en neurochemische factoren die van invloed zijn op sportprestaties naar prestaties buiten het sportveld. Dat levert inzichten op over de balans tussen stress en rust, ‘priming’ van lichaam en geest en doelgerichtheid. Dit boek gaat niet over sport als middel om beter te functioneren. Het gaat erover hoe je tot fysieke of mentale topprestaties kunt komen zonder gebruik van verboden middelen of risico op burnout.

Waar gaat het over?

Het boek ‘Peak Performance – Elevate your game, avoid burnout and thrive with the new science of success’ heeft drie centrale principes:

 • Stress + rust = groei
 • De kracht van optimale routines en dagindeling
 • Het hebben van een persoonlijke doel

Gelijk hieraan heeft het boek drie delen:

 1. Het geheim van groei en ontwikkeling
  In dit deel staat de optimale balans tussen stress/belasting en rust centraal. Wanneer het lichaam tijdens een training belast wordt, zal de capaciteit ervan tijdelijk verminderen. Denk aan je armspieren die na een aantal herhalingen het gewicht niet meer kunnen tillen. Rust zorgt ervoor dat het lichaam herstelt en sterker wordt. Hierdoor kun je de training erna net iets verder gaan: je maakt progressie. Dit werkt hetzelfde buiten het sportveld. Wie volledig opgaat in zijn werk moet regelmatig afstand nemen om verder te komen. Stulberg en Magness benadrukken, in navolging van Kelly McGonigal, dat stress an sich niet slecht is. Het gaat om de juiste mindset, focus op een enkele taak en het afwisselen van perioden van stress en rust. Maak het jezelf niet te makkelijk, maar ‘rest like the best’ is het advies.
 2. Jezelf conditioneren voor topprestaties en dagelijkse productiviteit
  Je kunt jezelf conditioneren door routines te optimaliseren. Zo heeft elke sporter zijn eigen warming up routine om lichaam en geest wedstrijdklaar te maken. Hetzelfde geldt voor werk: door het herhalen van dezelfde voorbereidende handelingen op dezelfde vaste plek, bereid je jezelf voor op de werkprestatie. Een ander ingrediënt voor de topprestatie is keuzes maken: zorgen dat je niet meer hoeft na te denken over dingen die er niet toe doen en het consequent uitvoeren van de dingen die er wel toe doen.
 3. De kracht van persoonlijke doelen
  Niet de beperkingen van het lichaam, maar juist de geest is vaak de rem op de prestatie. Wie een hoger doel heeft, blijkt boven zichzelf uit te kunnen stijgen. En wie nog geen persoonlijk doel heeft, kan dat met het stappenplan in het laatste hoofdstuk ontwikkelen.

Alle theorie in het boek wordt voorzien van voorbeelden uit (met name) de sportwereld. Daarbij bevat elk hoofdstuk blokjes met ‘performance practices’. Hierin geven de schrijvers aanwijzingen hoe de concepten toegepast kunnen worden in het dagelijks leven. Aan het eind van het boek worden de belangrijkste inzichten nog een keer op een rij gezet.

Mijn oordeel

performanceIk vind het interessant dat de inzichten uit de topsport bruikbaar zijn buiten de sport. Topsporters lijken supermensen, maar juist bij hen draait alles om balans en de juiste keuzes. De schrijvers weten waar ze het over hebben: Stulberg publiceert over gezondheid en prestatie, Magness is Olympisch coach en expert op het gebied van sportfysiologie.

Wat mij aanspreekt is dat de schrijvers een aantal waardevolle inzichten over stress en prestatie op een toepasbare manier aan elkaar hebben geknoopt. De eenvoudige formule stress + rust = groei lijkt zo voor de hand te liggen, maar rust als belangrijke component van prestatie of productiviteit is voor velen nog ondenkbaar. Het voorkomen van stress en burnout zijn belangrijke thema’s in onze maatschappij. Voor wie op de juiste manier omgaat met stress, heeft het echter wel degelijk nut.

Het boek leest makkelijk weg en is ook voor mensen die niks met sport hebben bruikbaar. De voorbeelden zullen dan wellicht wat minder aanspreken, maar de ideeën zijn even waardevol. Het kan leiden tot een anderen kijk op de waarde van stress en rust en het maken van betere keuzes.

En dus…

Lezen. Als er een omgeving is waar continu naar mogelijkheden wordt gezocht om tot betere prestaties te komen, dan is het wel de topsport. Wanneer die inzichten ook toepasbaar blijken buiten de sport, dan is dat het proberen waard.

Site Footer

Sliding Sidebar